דירת 5 חד' -מדורגים רח' אליעזר קשאני ,ארמון הנציב, ירושלים

נגישות